Vodič za propisane visine ograda

Jasno je da nezaštićen otvor na visini, bilo u kući ili u komercijalnim prostorijama, nije bezbedan. To bi moglo dovesti do opasnih padova koji bi mogli imati ozbiljne posledice na više načina. Međutim, jednako loše kad nema prepreke za sprečavanje padova jeste postavljanje ograde koja nije dovoljne visine da spreči slučajan ili neki drugi pad preko ivice balkona, stepeništa, platforme i sl.

Ograda je, dakle, važna komponenta. Ne samo da je dizajnerska kreacija, već je i osnovni bezbedonosni mehanizam. Bez obzira na to gde su postavljeni balkon, platforma, stepenište i slično, bilo u kući ili poslovnom okruženju, slobodna ivica mora biti ograničena ogradom kako bi ih svi mogli koristiti SIGURNO.

Ali koji je rezon kada su u pitanju ograde? Kako možete biti sigurni da vaše rešenje ispunjava zakonske zahteve?

Napomena: Propisi koji regulišu izgradnju i domaćih i komercijalnih objekata vremenom se menjaju. Ako pravite i montirate ogradu, vaša je odgovornost da proverite trenutne parametre i propise koji mogu biti specifični za vašu industriju ili sektor.

Zakon

Postoji razlika u minimalnim visinama ograda koje su namenjene za korišćenje unutar objekta i one koje su spolja.

Unutar objekta, visina ograde od tačke gotovog poda do vrha ograde mora biti minimalno 0,9 m. Ova visina mora se održavati sve do krajnje visine na rukohvatu.

Spolja se ta visina menja. Ograda treba biti udaljena 1m od gotovog poda.

To su minimalne visine. Kao deo svog dizajna možete se odlučiti za povećanje visine ograde što može biti važno u mnogim slučajevima. Razmislite za šta se i gde treba koristiti ograda? Možda želite razmotriti mogućnost dodatnog osiguranje zbog mogućag prisutva dece u tom području. U stvari, iz ovog poslednjeg razloga su promenjeni zakoni koji se tiču visine ograde u komercijalnim i poslovnim objektima.

Regulacija i sertifikacija

Svako preduzeće treba da vodi računa o sigurnosti svojih zgrada. Ograde i rukohvati su samo dva faktora koja moraju ispuniti, ako ne i premašiti trenutne bezbedonosne parametre.

Iz zdravstvenih i bezbedonosnih razloga potrebno je poštovati standarde vezane za ovu oblast.

Rezime

Propis koji reguliše visinu ograda i njenu upotrebu u poslovnim i komercijalnim objektima je striktan, i to s razlogom. Odgovorni ste za sigurnost svog osoblja i svih posetilaca koji koriste vaš objekat.

Ograda predstavlja efikasnu prepreku za sprečavanje pada ljudi sa visine, dok rukohvat ima takođe važnu sigurnosnu ulogu. Uvek ih čuvajte u dobrom stanju!