Category
SOLO

SOLO ogradni sistem

Pravolinijski, jasan i jedinstven.

Ovaj ogradni sistem je minimalističkog dizajna, ekonomičan i sa najmanjom vizuelnom preprekom u odnosu na sve druge stubične sisteme. Dostupan je u raznim modifikovanim opcijama kako bi odgovarao plivajućim stepenicama, i konzolnim balkonima, zaista podiže vrednost dizajnu nestajućeg horizonta.

SOLO- slični projekti